Vráto Vráto 95, 373 71, CZE
+420 776 680 466 +420 774 621 318

Vítáme Vás na stránkách firmy Böhm průmyslová automatizace


  Firma Böhm průmyslová automatizace s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou automatických montážních a zkušebních strojů pro průmyslovou výrobu. Podle požadavku zákazníka jsme schopni dodat kompletní řešení v oblasti automatické výroby a zkoušení. Nabízíme také modernizaci a servis stávajících zařízení, programování PLC a PC a rovněž výrobu strojních částí a přípravků.

  Hlavním oborem naší činnosti v současné době je konstrukce a výroba automatických montážních a zkušebních strojů, řízených PLC typu Siemens, Beckhoff, Bosch Rexroth.

  Dále se zabýváme robotizací převážně roboty Stäubli.

  V oblasti výroby se specializujeme na výrobu přesných komponent pro námi vyvíjené a vyráběné stroje, ale také na konstrukci a výrobu přesných strojních částí a výměnných přípravků do stávajících strojů podle přání zákazníka.

Certifikát ISO

Politika jakosti firmy

V roce 2007 firma zavedla a používá systém řízení kvality, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2015.
Certifikačním orgánem naší společnosti je TAYLLORCOX s.r.o.

Zásady politiky jakosti firmy Böhm průmyslová automatizace s.r.o.:

- Naplňovat požadavky zákazníků uplaťováním systému managementu kvality při výrobě jednoúčelových strojů podle zadaných specifikací za nedílné podpory a spolupráce všech zaměstnanců společnosti.

- Zákazník je naším nejdůležitějším partnerem. Plnění firmou akceptovatelných požadavků je naším posláním.

- Dodržovat veškeré legislativní požadavky platných norem, zákonů, vyhlášek a nařízení a všech požadavků, které se firma zavázala plnit.

- Prověřovat, vyhodnocovat a neustále zlepšovat všechny procesy ve firmě s cílem dosahovat jejich efektivity, minimalizovat jejich dopad a rizika na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Upřednostňovat preventivní přístup před odstraňováním následků.

- Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvality našich poskytovaných služeb. Průběžným vzděláváním a udžováním odborné způsobilosti zaměstnanců budeme napomáhat k vědomí zodpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí při realizaci předmětu podnikání.

- Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.