Böhm průmyslová automatizace
Vráto Vráto 95, 373 71, CZE
+420 776 680 466 +420 774 621 318

Nabízené produkty a službyVÝVOJ A VÝROBA AUTOMATICKÝCH STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝROBNÍCH LINEK


Nosným programem činnosti firmy je vývoj a výroba automatických strojních zařízení a výrobních linek. Stroje a linky jsme schopni dodat „na klíč“.
Co to znamená? Zákazník nás seznámí se svými možnostmi a vizí. Na jejím základě je zpracována úvodní analýza, která je po schválení zadavatelem realizována. Projekce zahrnuje konstrukční práce, návrh elektrického, pneumatického popř. hydraulického systému. Výběr nakupovaných komponentů je přizpůsoben požadavkům a zvyklostem zákazníka.
Výrobní činnosti zajištujeme vlastními silami, v případě potřeby speciálních výrobních operací spolupracujeme s ověřenými dodavateli.
Montáž, softwarové vybavení a oživení probíhá v našich výrobních prostorech. V případě realizace velkých celků přímo u zákazníka.
Kontrola každého projektu je prováděna interně, v průběhu celé realizace, zákazníkovi je umožněno provádět kontrolní dny na základě jeho uvážení a požadavků.
Transport, instalace, oživení, dodávka dokumentace a zaškolení obsluhy a údržby je závěrečnou, ale také velmi důležitou částí každého projektu.

ROBOTIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ


Robotizování neustále se opakujících manuálních činností nebo nahrazení lidské práce v nebezpečném prostředí prací robotů, to je trend současné doby. Firma Böhm průmyslová automatizace s.r.o. má zkušenosti s realizací robotizovaných pracovišť.
Použití robotů v každém konkrétním případě předchází důkladná analýza a vytipování optimálního počtu a typu robotů. Při návrhu jsou akceptovány případné požadavky zákazníka na značku robota.
Vývoj zahrnuje také návrh adaptérů a nástrojů pro ramena robotů, dodány mohou být i navazující zařízení, jako například systémy dopravníků, montážní nebo výrobní zařízení, se kterými robot spolupracuje. Pro zvýšení užitné hodnoty lze robotizovaná pracoviště vybavit kamerovými systémy.

ZAKÁZKOVÝ SOFTWARE


Součástí každého automatizačního projektu je vývoj a dodávka softwaru, který je vytvořen přesně „na míru“ konkrétní úlohy.
Při realizaci automatizovaných strojů a linek dbáme na bezchybnou součinnost softwaru nových zařízení se softwarem stávajícího vybavení u zákazníka. To platí i o programech robotů.
Také software se vyvíjí ve spolupráci se zadavatelem a s důrazem na splnění jeho požadavků, mezi které často patří interakce s podnikovými servery, sledování a archivace kvality výroby a podobně.
Böhm průmyslová automatizace s.r.o. nabízí programátorské práce nejen pro zařízení nově vyrobená, v nabídce je také optimalizace nebo vývoj softwaru pro starší zařízení – tyto úpravy slouží k modernizaci a zvýšení výkonu stávajících strojů a linek.

SERVIS A MODERNIZACE


Nabídka služeb firmy Böhm průmyslová automatizace s.r.o. zahrnuje také servisní práce. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis strojů a linek, dodaných firmou Böhm. Po dohodě je možné zajišťovat i pozáruční servis nebo opravy strojů jiných výrobců.
V rámci velkých „generálních oprav“ jednoúčelových strojů a linek jsou zohledňovány nejnovější poznatky z oboru automatizace. Opravené stroje tak získávají lepší výkon, přesnost a další užitné vlastnosti.